15, 16 και 17 Νοεμβρίου το Τμήμα θα είναι κλειστό.

13/11/2023

Σε συνέχεια  απόφασης της συνέλευσης των φοιτητών για κατάληψη, το Τμήμα θα είναι κλειστό την Τετάρτη 15.11, Πέμπτη 16.11 και Παρασκευή 17.11.

Στο διάστημα αυτό δεν θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες.