Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής φοιτητών στο νέο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης μέσω χρηματοδότησης ΕΣΠΑ

05/02/2024

Λόγω των δυσκολιών πρόσβασης στις υπηρεσίες της Γραμματείας, η σχετική προθεσμία παρατείνεται έως 7/2/2024. Υπενθυμίζεται ότι το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πρόσκληση χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2024

Κατηγορία