Θέση πρακτικής άσκησης - AETHON

13/02/2024

ΤΙΤΛΟΣ: Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών,

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Πληροφορική, Τεχνολογία Πληροφοριών

Είμαστε στην αναζήτηση ενός ενθουσιώδους και δυναμικού φοιτητή/φοιτήτριας με έντονο ενδιαφέρον και πάθος για την τεχνολογία και την πληροφορική. Ο/η εκλεκτός/ή θα συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα πρακτικής άσκησης με στόχο την έρευνα, ανάλυση και αξιολόγηση ενός καινοτόμου προϊόντος, καθώς και τη μεταφορά των ευρημάτων σε βάση δεδομένων SQL και την υλοποίηση λειτουργικοτήτων μέσω Python ή/και Javascript ανάπτυξης.

Τι χρειάζεται να γίνει;

  • Έρευνα και ανάλυση ενός καινοτόμου προϊόντος, συλλογή σημαντικών δεδομένων και πληροφοριών.
  • Μεταφορά και οργάνωση των ευρημάτων σε βάση δεδομένων SQL.
  • Ανάπτυξη και υλοποίηση λειτουργικοτήτων σχετικών με το προϊόν μέσω γλώσσας προγραμματισμού Python ή/και Javascript τεχνολογιών.

Τι είναι τέλειο για τη θέση;

Βασικά Προσόντα:

  • Σπουδές στον τομέα της Πληροφορικής, Μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου.
  • Γνώση SQL, Python, Javascript
  • Όρεξη για καινοτόμες λύσεις.
  • Συνεργατική νοοτροπία

Η Διάρκεια της Πρακτική Άσκησης θα είναι 16 εβδομάδες με πλήρες ωράριο.

 Η θέση έχει αναρτηθεί και στον ΑΤΛΑ στις 8/2/2024

Φορέας: AETHON Engineering ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Δ/νση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 9, 11473, Αθήνα
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Πρίφτη Άννα Μαρία
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2103801139

Ενδιαφερόμαστε για θέση μέσω ΕΣΠΑ.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους με πλήρη στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας infoataethon [dot] gr ().

Κατηγορία