Προσωρινό πρακτικό επιλογής φοιτητών πρόσκλησης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ - Ιανουάριος 2024

23/02/2024

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση και μοριοδότηση των αιτήσεων στο πλαίσιο της πράξης "Πρακτική Άσκηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Στο φάκελο "Έγγραφα/Πρακτική Άσκηση με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ/Ιανουάριος 2024" του eclass έχει αναρτηθεί το προσωρινό πρακτικό επιλογής φοιτητών.

Οι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν τεκμηριωμένη ένσταση επί των προσωρινών πινάκων αποτελεσμάτων εντός πέντε εργάσιμων ημερών (έως την Παρασκευή 1/3/2024). Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω eprotocol.uoa.gr επιλέγοντας "01. Γενικά θέματα φοιτητών" και περιγράφοντας το λόγο της ένστασης.

Κατηγορία