Παύση ΠΜΣ "Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες"

16/04/2024

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΠΜΣ «Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες» που εισήχθησαν  έως και το  ακαδημαϊκό έτος  2017-18 : 

 

Α) να ολοκληρώσουν τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις έως την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2024 και

Β) να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έως το τέλος Ιουνίου 2024

 

καθότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του, το ΠΜΣ «Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες» παύει να υφίσταται  και άρα δεν υπάρχει η δυνατότητα να ολοκληρώσει τις σπουδές του κάποιος φοιτητής που δεν έχει εκπληρώσει τα παραπάνω (Α) και (Β).

Κατηγορία