Παύση ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία»

18/04/2024

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία» που εισήχθησαν έως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 :

Α) να ολοκληρώσουν τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις έως και την εξεταστική του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2023-24 και

Β) να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έως το τέλος Ιουνίου 2024

καθότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του, το ΔΠΜΣ «Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία» παύει να υφίσταται και άρα δεν υπάρχει η δυνατότητα να ολοκληρώσει τις σπουδές του κάποιος φοιτητής που δεν έχει εκπληρώσει τα παραπάνω (Α) και (Β).