Παύση παλαιού ΔΠΜΣ «Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων»

18/04/2024

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΔΠΜΣ «Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων» που εισήχθησαν έως και το  ακαδημαϊκό έτος  2017-18  :

Α) να ολοκληρώσουν τις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις έως και την εξεταστική του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2023-24 και

Β) να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έως το τέλος Ιουνίου 2024,

καθότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας του, το ΔΠΜΣ «Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων» παύει να υφίσταται  και άρα δεν υπάρχει η δυνατότητα να ολοκληρώσει τις σπουδές του κάποιος φοιτητής που δεν έχει εκπληρώσει τα παραπάνω (Α) και (Β).

Κατηγορία