Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας Γιαταγάνα Γεώργιου- Τετάρτη 29/5/2024

23/05/2024

Υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας "Space and Security"
Γιαταγάνας Γεώργιος
Τετάρτη 29 Μαΐου 2024 7.10 μμ.

Περίληψη

Η ανθρώπινη παρουσία στο διάστημα παρουσιάζει τόσο συναρπαστικές ευκαιρίες όσο και σημαντικές προκλήσεις ασφαλείας. Αυτή η διατριβή εξετάζει το εξελισσόμενο τοπίο ασφαλείας που περιβάλλει τις διαστημικές δραστηριότητες. Αναλύει τους κινδύνους που συνδέονται με τον αυξανόμενο αριθμό δορυφόρων σε τροχιά γύρω από τη Γη, συμπεριλαμβανομένων πιθανών συγκρούσεων και παραγωγής διαστημικών σκουπιδιών. Επιπλέον, εξετάζει το ενδεχόμενο εξοπλισμού του διαστήματος και τις συνέπειές του για τη διεθνή ασφάλεια.

Επιπροσθέτως, η διατριβή εξετάζει τον ρόλο των δορυφόρων τόσο σε στρατιωτικές όσο και σε πολιτικές εφαρμογές. Αναλύει τα τακτικά πλεονεκτήματα που παρέχουν οι δορυφόροι στις ένοπλες δυνάμεις και συζητά τη χρήση τους για την υποστήριξη αποστολών και επιχειρήσεων.

Τέλος, η διατριβή διερευνά την ιστορία του Διαστημικού Ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου και τον αντίκτυπό της στις ανησυχίες για την ασφάλεια του διαστήματος. Συμπεραίνει συζητώντας τις τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις ασφαλείας που σχετίζονται με την εξερεύνηση του διαστήματος και αναλύει τις διπλωματικές προσπάθειες για την πρόληψη συγκρούσεων και την εξασφάλιση της ειρηνικής χρήσης του εξωδιαστήματος.

Topic: Υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας "Space and Security"
Time: May 29, 2024 07:10 PM Athens

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/71567984570?pwd=flDPFHYnq6GkbU4ZvMJei5S6VCYPFw.1

Meeting ID: 715 6798 4570
Passcode: 8cfttd

 

Κατηγορία