Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας Τσιγκαλίδα Διονύσιου - Τετάρτη 29/5/2024

28/05/2024

Υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας "Γεωπολιτική δυναμική της εξόρυξης διαστημικών πόρων: Η περίπτωση της Σεληνιακής εξόρυξης"
Τσιγκαλίδας Διονύσιος
Τετάρτη 29/5 στις 18:30,

Περίληψη:
"Η ανάδυση της εκμετάλλευσης διαστημικών πόρων, ιδιαίτερα της σεληνιακής εξόρυξης, αναδύεται ως μια νέα πρόκληση εντός του εξελισσόμενου τοπίου του γεωπολιτικού ανταγωνισμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας, αποβλέποντας στο να αξιοποιήσουν τον πιθανό πλούτο ορυκτών και σπάνιων γαιών που βρίσκονται σε εξωγήινα σώματα. Αυτός ο ανταγωνισμός ξεπερνά το απλό οικονομικό όφελος. Αποτελεί μια μάχη για στρατηγική κυριαρχία και την ικανότητα να διαμορφώσει τους κανόνες που διέπουν την διαστημική εξερεύνηση και την αξιοποίηση πόρων.
Οι Συμφωνίες Άρτεμις, που ξεκίνησαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο για διαστημικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της εξόρυξης πόρων. Ωστόσο, η έλλειψη συναίνεσης σχετικά με τους διεθνείς κανονισμούς εγείρει ανησυχίες για πιθανές συγκρούσεις σχετικά με τους σεληνιακούς και άλλους εξωγήινους πόρους. Η συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών και πρόσθετων κρατών-εθνών περιπλέκει περαιτέρω το ζήτημα, αυξάνοντας τον κίνδυνο ενός αγώνα εξοπλισμών και εδαφικών διαμαχών στο διάστημα. Κατοπτρίζοντας τις δυναμικές ισχύος στη Γη, η διαστημική γεωπολιτική εξελίσσεται ραγδαία, μετατρέποντας το
διάστημα σε πλατφόρμα για την προβολή και την εξασφάλιση των εθνικών συμφερόντων. Η επιδίωξη διαστημικών πόρων θα μπορούσε να επιδεινώσει τις νομικές, πολιτικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένου του κορεσμού δορυφόρων, της δημιουργίας διαστημικών απορριμμάτων και του εντατικοποιημένου ανταγωνισμού για στρατηγικό πλεονέκτημα.
Η περίπτωση της σεληνιακής εξόρυξης αποτελεί μελέτη περίπτωσης για τη διαστημική γεωπολιτική, επισημαίνοντας τις περιπλοκές και τις πιθανές συγκρούσεις που προκύπτουν όταν πολλοί παράγοντες αποσκοπούν στην εκμετάλλευση διαστημικών πόρων. Προσφέρει μια συναρπαστική μελέτη περίπτωσης για την κατανόηση του ευρύτερου φάσματος των εμπλεκόμενων θεμάτων - οικονομικές ευκαιρίες, στρατηγική κυριαρχία και θέσπιση κανόνων
για την αξιοποίηση πόρων. Η μελέτη περίπτωσης της σεληνιακής εξόρυξης επισημαίνει τις προκλήσεις που καλείται η ανθρωπότητα να αντιμετωπίσει καθώς επεκτείνει τις δραστηριότητες της στο διάστημα. Αυτή η νέα εποχή του διαστημικού ανταγωνισμού είναι ένας αγώνας για τον έλεγχο των πόρων και το στρατηγικό πλεονέκτημα του διαστήματος, με πιθανώς ευρείες συνέπειες για την διεθνή ειρήνη και σταθερότητα.
Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τους πλούσιους ορυκτούς πόρους της Σελήνης, την οικονομική τους αποτίμηση, σύγχρονες και αναδυόμενες τεχνολογίες εξόρυξής τους καθώς και το παγκόσμιο γεωπολιτικό ενδιαφέρον και τις επιπτώσεις που αυτό μπορεί να επιφέρει."

Zoom link:
https://us05web.zoom.us/j/89691606348?pwd=QRQIi52uU9sDssCWasGNb025MmcTgZ.1a

 

Κατηγορία