Νέος κύκλος χρηματοδότησης Πρακτικών Ασκήσεων μέσω ΕΣΠΑ 2020

29/01/2020

Στο πλαίσια της Πράξης «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑ» του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών υποστηρίζει την πρακτική άσκηση προπτυχιακών φοιτητών του σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Ενημερώνουμε τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος ότι υπάρχουν 37 διαθέσιμες χρηματοδοτούμενες θέσεις πρακτικής άσκησης μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας φάσης του προγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο που ακολουθεί.