Πρακτική άσκηση στη ZettaSoft

03/02/2020

Η εταιρεία ZettaSoft είναι μια μικρή και νεοσύστατη εταιρεία, η οποία όμως έχει στελέχη με πολύχρονη εμπειρία σε έργα πληροφορικής τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης, θα συμμετάσχουν σε ομάδα ανάπτυξης και συντήρησης (bug fixing) πληροφοριακών συστημάτων, αφού πρώτα εκπαιδευτούν στο περιβάλλον εργασίας και τα εργαλεία ανάπτυξης της εταιρείας.

Οι τεχνολογίες με τις οποίες θα ασχοληθούν οι υποψήφιοι περιλαμβάνουν :

  • Java Enterprise Edition
  • Application servers: Oracle Application Server, Tomcat, Tomee
  • Βάσεις Δεδομένων: Oracle, MySql, SQL Server
  • ZK Enterprise Java framework

 

Επιθυμητά προσόντα:

  • Καλό επίπεδο γνώσεων σε γλώσσα προγραμματισμού Java
  • Επιθυμητή η γνώση της πλατφόρμας Java Enterprise Edition
  • Καλό επίπεδο γνώσεων μιας τουλάχιστον από τις κύριες εμπορικές Βάσεις Δεδομένων (Oracle, MySql, SqlServer)
  • Καλό επίπεδο Αγγλικών (τουλάχιστον Lower)
Κατηγορία