Θέση πρακτικής στην εταιρία Mobics

13/02/2020

Η εταιρεία MOBICS A.E.  είναι μια εταιρεία Πληροφορικής με έδρα την Αθήνα. Ένα απο τα προϊόντα της είναι μια λύση online παραγγελιοληψίας για επιχειρήσεις εστίασης.

Στο πλαίσιο της πρακτικής θα αναπτυχθεί σύστημα αναφορών/reporting από τα παραγωγικά δεδομένα της πλατφόρμας, με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων για την καταναλωτική συμπεριφορά των χρηστών και τη δημιουργία αυτοματοποιημένων προωθητικών ενεργειών.

Οι τεχνολογίες με τις οποίες θα ασχοληθούν οι υποψήφιοι περιλαμβάνουν:

  • SQL (PostgreSQL)
  • Java

 Επιθυμητά προσόντα:

  • Καλό επίπεδο γνώσεων σε γλώσσα επερωτήσεων SQL
  • Καλό επίπεδο γνώσεων σε γλώσσα προγραμματισμού Java

Υπάρχει δυνατότητα για συνέχιση της συνεργασίας και μετά το τέλος της πρακτικής άσκησης.

Για πληροφορίες και βιογραφικό σημείωμα μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Βασίλειο Τσέτσο στο btsetsosatmobics [dot] gr

Κατηγορία