Έναρξη μαθήματος Σύγχρονες Επικοινωνίες Μικρής και Μεγάλης Εμβέλειας στις 24/02/20

13/02/2020

Οι παραδόσεις του μεταπτυχιακού μαθήματος "Σύγχρονες Επικοινωνίες Μικρής και Μεγάλης Εμβέλειας" θα ξεκινήσουν την Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου.

Κατηγορία