Νέα έντυπα ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης

09/03/2020

Τα έντυπα ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης ανανεώθηκαν (βεβαίωση από το φορέα, έκθεση ολοκλήρωσης και έκθεση πεπραγμένων). Για τις Πρακτικές που ολοκληρώντονται στο εξής θα πρέπει να προσκομίζονται συμπληρωμένα τα νέα έντυπα που θα βρείτε στο μενού Προπτυχιακές Σπουδές-> Πρακτική Άσκηση

Κατηγορία