Ενημέρωση για το μάθημα: Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων

09/03/2020

Τo μάθημα Μ102 Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων, διδάσκεται κατά το τρέχον εξάμηνο μόνο στο μεταπτυχιακό ΑΛΜΑ.

ΔΕΝ θα διδαχτεί κατά το τρέχον εξάμηνο στα Mεταπτυχιακά του Τμήματος.

Κατηγορία