Δηλώσεις μεταπτυχιακών μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2019-20

08/04/2020

Καλούνται οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές των ΠΜΣ:

  • Πληροφορική
  • Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών, και Δικτύων
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

να δηλώσουν στο σύστημα https://pgs.di.uoa.gr έως 6 μαθήματα εαρινού εξαμήνου από σήμερα έως και την Παρασκευή 24/4.

Η δήλωση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και χωρίς αυτή δεν θα μπορεί να  κατατεθεί βαθμολογία μαθημάτων στη Γραμματεία.

 

Ο Δ/ντής των ΠΜΣ

Γιώργος Κουρουπέτρογλου

Κατηγορία