Συνεργασία υποψ. διδάκτορα ή μεταπτυχιακού φοιτητή για διόρθωση ασκήσεων: Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα

09/04/2020

Οι διδάσκοντες του μαθήματος Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα χρειάζονται επειγόντως την συνεργασία ενός Υποψηφίου Διδάκτορα ή ενός Μεταπτυχιακού Φοιτητή δικαιούχου ανταποδοτικης υποτροφίας, για διόρθωση ασκήσεων του προπτυχιακού μαθήματος.

Η δήλωση γίνεται μέσω του pgs.di.uoa.gr