Νέο συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης (εκτός ΕΣΠΑ)

14/05/2020

Σας ενημερώνουμε ότι στο εξής θα πρέπει να υπογράφεται το συνημμένο συμφωνητικό για τις νέες Πρακτικές Ασκήσεις του Τμήματος που εκτελούνται με χρηματοδότηση του Φορέα Υποδοχής (δεν αφορά τις Πρακτικές ΕΣΠΑ για τις οποίες θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση).