Στοιχεία φοιτητών που η Πρακτική τους Άσκηση θα χρηματοδοτηθεί μέσω ΕΣΠΑ

19/05/2020

Ενημερώνονται οι φοιτητές που η Πρακτική τους Άσκηση θα επιχορηγηθεί μέσω ΕΣΠΑ φέτος (37 πρώτοι στην ανακοίνωση της 8/4/20), να αποστείλουν το συντομότερο (και το αργότερο έως την Παρασκευή 21/5/2020) τα εξής στοιχεία στο praktikiatdi [dot] uoa [dot] gr

Όνομα
Επώνυμο
Πατρώνυμο
ΑΦΜ
ΑΜ Σχολής
email
κινητό

Με βάση αυτά τα στοιχεία, θα υποβληθεί το αίτημα απασχόλησης στον ΕΛΚΕ, και μόλις εγκριθεί θα είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε με την υπογραφή των ιδιωτικών συμφωνητικών με τους φορείς υποδοχής.
 

Κατηγορία