Εξαίρεση φοιτητών από εξετάσεις φυσικής παρουσίας

01/06/2020

Σε συνέχεια της από 26/05/2020 απόφασης του Τμήματος σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων Ιουνίου 2020, παρακαλούνται οι φοιτητές που δικαιούνται να εξετασθούν με εναλλακτικούς τρόπους (επιλογής του διδάσκοντα), να αποστείλουν ηλεκτρονικά στην Γραμματεία (secretatdi [dot] uoa [dot] gr) έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05/06/2020:

Υπεύθυνη Δήλωση -υπογεγραμμένη- αναφέροντας τον λόγο εξαίρεσής τους από τις εξετάσεις με φυσική παρουσία, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά (πιστοποιητικό Δημόσιου Νοσοκομείου και αν συνοικούν με άτομα που ανήκουν σε ευπαθή ομάδα, στοιχεία που να τεκμηριώνουν αυτή τη συνοίκηση).

Διευκρινίζεται ότι φοιτητές που δικαιούνται να εξετασθούν χωρίς φυσική παρουσία πρέπει να ανήκουν σε μία από τις εξής κατηγορίες:

  • φοιτητές με αναπηρία (ΦμεΑ),
  • φοιτητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και
  • φοιτητές που, κατά δήλωσή τους, ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 ομάδες οι ίδιοι ή έχουν άτομα ευπαθή στο άμεσο οικογενειακό τους περιβάλλον, όπως έχει καθοριστεί στη σχετική Υπουργική Απόφαση (Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011-ΦΕΚ 1856Β/15-5-2020).