Παράταση Προθεσμίας Προκήρυξης εισαγωγής φοιτητών Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων

24/06/2020

Στo πλαίσιo του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση και την Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων και Πληροφοριακών Συστημάτων, που συνδιοργανώνουν τα Τμήματα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

H περίοδος υποβολής των αιτήσεων εκτείνεται από 06/06/2020 έως και 05/07/2020. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει έως 30/07/2020.

Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται (από 06/06/2020 έως 05/07/2020) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://pgs.di.uoa.gr/outer/index.php