ΔΠΜΣ Διαστημικές Τεχνολογίες, Εφαρμογές και Υπηρεσίες (Space Technologies, Applications and seRvices- STAR) Παράταση Προθεσμίας Προκήρυξης εισαγωγής φοιτητών 2020-21

24/06/2020
Προθεσμία Αιτήσεων 9 Ιουνίου 2020 – 5 Ιουλίου 2020
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 17 Ιουλίου 2020
Έναρξη Μαθημάτων 1 Οκτωβρίου 2020

Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται από 9/6/20 έως 5/7/20 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://pgs.di.uoa.gr/outer/index.php