Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας του ΠΜΣ "Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία" - Νάστος Ιωάννης

22/06/2020

Την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή του ΠΜΣ "Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία" Ιωάννη Β. Νάστου μέσω τηλεδιάσκεψης, σύνδεσμος:
https://zoom.us/j/6404697374?pwd=N0dSRTJpY2hBQUpzRlJpTGNCVTYrZz09.


Τίτλος διπλωματικής: Ένα διαδικτυακό εργαλείο για την δημιουργία λειτουργικών νανοσωματιδίων.


Εξεταστική Επιτροπή:
Καθ. Ιωάννης Κανδαράκης, Καθηγήτής, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής,
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Καθ. Νεκτάριος Καλύβας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών
Βιοϊατρικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Καθ. Γεώργιος Λούντος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής,
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Κατηγορία