Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών των Τομέων του Τμήματος