Εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για θητεία δύο (2) ετών από 01η-09-2020 έως 31η-08-2022