Ανακοίνωση επιλογής φοιτητών 2020-21 στο ΔΠΜΣ "Αλγόριθμοι, Λογική και Διακριτά Μαθηματικά – Α.Λ.ΜΑ