Προκήρυξη Ανάθεσης μαθημάτων στα ΠΜΣ του Τμήματος

19/08/2020

Προκήρυξη Ανάθεσης Μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών αποφάσισε  να αναθέσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 την  διδασκαλία των εξής μαθημάτων σε εξωτερικούς διδάσκοντες:

  • Μ129-«Πολυεπεξεργαστικά Συστήματα σε Ολοκληρωμένα Κυκλώματα», χειμερινού εξαμήνου, 3 ωρών διδασκ./εβδ.  που εντάσσεται στο ΠΜΣ του Τμήματος «Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών  και Δικτύων»
  • Μ107-«Ασφάλεια Δικτύων και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων», εαρινού εξαμήνου, 3 ωρών διδασκ/εβδ. που εντάσσεται στο ΠΜΣ του Τμήματος «Πληροφορική»
  • Μ124 «Μηχανική Μάθηση» εαρινού εξαμήνου, 3 ωρών διδασκαλία/εβδ. που εντάσσεται στο ΠΜΣ του Τμήματος «Μηχανική Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών  και Δικτύων».
  • Μ345 "Ειδικά Θέµατα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών για Επεξεργασία Σήματος" χειμερινού εξαμήνου, 4 ωρών διδασκαλία/εβδ. που εντάσσεται στο ΠΜΣ του Τμήματος «Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες».

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, κάτοχοι διδακτορικού,  να αποστείλουν έως 10 Σεπτεμβρίου 2020 e-mail στο secretatdi [dot] uoa [dot] gr με τίτλο ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΜΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους με αναφορά στην διδακτική εμπειρία στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο.