Εξ αποστάσεως πραγματοποίηση του μαθήματος Προχωρημένοι Αλγόριθμοι Γραφικών (Μ144)