Προπτυχιακό μάθημα Αλγόριθμοι Δομικής Βιοπληροφορικής

28/09/2020
Tο προπτυχιακό μάθημα "Αλγόριθμοι Δομικής Βιοπληροφορικής" 7ου εξαμήνου προσφέρεται στο Χειμερινό εξάμηνο σε συνδιδασκαλία με το μεταπτυχιακό μάθημα "Mοντελοποίηση Μακρομορίων" κάθε Τρίτη, 14-17.00 στο Εργαστήριο Linux από την Δρ Κούρνια (ΙΙΒΕΑΑ).
Έναρξη μαθημάτων Τρίτη 6/10.