Προπτυχιακό και μεταπτυχιακό μάθημα "Ειδικά Θέματα Επικοινωνιών και Επεξ. Σήματος: Ενισχυτική μηχανική μάθηση και στοχαστικά παίγνια" (ΕΠ22γ, M342.ΕΝ2Ε)

29/09/2020

Οι παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος ΕΠ22γ "Ειδικά Θέματα Επικοινωνιών και Επεξ. Σήματος: Ενισχυτική μηχανική μάθηση και στοχαστικά παίγνια" σε συνδιδασκαλία με το μεταπτυχιακό μάθημα M342.ΕΝ2Ε "Ειδικά θέματα Τηλεπικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος: Ενισχυτική μηχανική μάθηση και στοχαστικά παίγνια" γίνονται από τον ομότιμο καθηγητή Ν. Καλουπτσίδη κάθε Δευτέρα 2-5 στην αίθουσα Α2.

Λεπτομέρειες για το μάθημα έχουν αναρτηθεί στο eclass.
 
Τα παραπάνω μαθήματα αντικαθιστούν τα μαθήματα:

 

  • ΕΠ22β Ειδικά Θέματα Επικοινωνιών και Επεξ. Σήματος: Αποκεντρωμένα Συστήματα και αναδρομική Λήψη Αποφάσεων"
  • M341  Ειδικά θέματα Τηλεπικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος: Αποκεντρωμένα Συστήματα και Αναδρομική Λήψη Αποφάσεων"
τα οποία δεν θα προσφερθούν το ακ. έτος 2020-21.