Ορισμός εκπροσώπων φοιτητών στα Συλλογικά Όργανα του Τμήματος

30/09/2020

Καλούνται οι Προπτυχιακοί, Μεταπτυχιακοί Φοιτητές καθώς και οι Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ να εκλέξουν εκπροσώπους τους (ένα Τακτικό και ένα Αναπληρωματικό μέλος) για το Ακαδημαϊκό έτος 2020-21, για τα Συλλογικά Όργανα του Τμήματός μας.

Περισσότερα στο συνημμένο έγγραφο.