Παραδόσεις του μεταπτυχιακού μαθήματος "Προηγμένες Ψηφιακές Επικοινωνίες (M136)"

01/10/2020
Οι παραδόσεις του μαθήματος θα ξεκινήσουν την Παρασκευή, 9/10/2020 @ 15:00-18:00.
 
Παρακαλούνται όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θέλουν να το παρακολουθήσουν
να έρθουν σε επαφή με τον διδάσκοντα, Καθηγητή Π. Μαθιόπουλο (e-mailmathio@ieee.org)
Κατηγορία