Μεταπτυχιακό μάθημα Μ430 "Μηχανική Μάθηση"

02/10/2020

Το μάθημα Μ430 Μηχανική Μάθηση του κ. Περαντώνη προσφέρεται στο Χειμερινό Εξάμηνο του ακ. έτους 2020-21 ΜΟΝΟ για τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του ΔΠΜΣ Data Science & Information Technologies.

Για τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές των ΠΜΣ του Τμήματος, καθώς και για το ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία, το μάθημα Μηχανική Μάθηση θα προσφερθεί στο Εαρινό Εξάμηνο.

Κατηγορία