Εξ αποστάσεως πραγματοποίηση του μαθήματος Δικτύωση Βασισμένη στο Λογισμικό (M113)

05/10/2020

Οι διαλέξεις του μαθήματος Δικτύωση Βασισμένη στο Λογισμικό (M113) θα ξεκινήσουν στις 5/10/2020. Παρακαλούμε όσοι νέοι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές ενδιαφέρονται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους για τις διαλέξεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν με τηλεκπαίδευση, να επικοινωνούν με την διδάσκουσα στα email: nancyatdi [dot] uoa [dot] gr και stkolatdi [dot] uoa [dot] gr

Κατηγορία