Εφαρμογή τηλε-εκπαίδευσης σε όλα τα μαθήματα

02/11/2020

Από την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020 και μέχρι νεωτέρας ανακοίνωσης, όλα τα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και των ΠΜΣ & ΔΠΜΣ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών θα διεξάγονται με τηλε-εκπαίδευση.