Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στα ΑΕΙ από 3 έως 30-11-2020