Αναστολή λειτουργίας και ελεύθερης πρόσβασης στα εργαστήρια του Τμήματος

03/11/2020

Σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στα ΑΕΙ (ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 69863, ΦΕΚ Β΄4829/2-11-2020), από 3 έως 30-11-2020 αναστέλλεται η λειτουργία με φυσική παρουσία όλων των εργαστηρίων  του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ καθώς και η λειτουργία της ελεύθερης πρόσβασης των φοιτητών σε αυτά.