Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στα ΑΕΙ από 7 έως 30-11-2020

08/11/2020

Κοινή Υπουργική Απόφαση: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020» (Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342, ΦΕΚ Β΄4899/6-11-2020).

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στα ΑΕΙ από 3 έως 30-11-2020