Υποβολή πτυχ.-διπλ. εργασιών για δημοσίευση στο ετήσιο e-book (20ος τόμος, 2024)

30/01/2023

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών, συνεχίζει την ετήσια έκδοση με περιλήψεις των καλύτερων διπλωματικών και πτυχιακών εργασιών του Τμήματός μας. Στόχος της έκδοσης είναι η ενθάρρυνση της δημιουργικής προσπάθειας και η προβολή των πρωτότυπων εργασιών των φοιτητών του Τμήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές του Προπτυχιακού ή Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών που έχουν ολοκληρώσει την πτυχιακή ή διπλωματική τους εργασία κατά το διάστημα 01/01/2023 - 31/12/2023.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν 10σέλιδη περιγραφή της εργασίας τους προκειμένου να αποφασιστεί το εάν θα συμπεριληφθεί στην έκδοση. H υποβολή μπορεί να γίνεται και στην Αγγλική γλώσσα.

Το ετήσιο βιβλίο διπλωματικών και πτυχιακών εργασιών δημοσιεύεται σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος (https://www.di.uoa.gr/studies/theses).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:

 • Υποβολή 10σέλιδης εργασίας προς κρίση έως: 10 Μαρτίου 2024
 • Ειδοποίηση για αποδοχή ή μη της εργασίας: 10 Απριλίου 2024
 • Υποβολή Τελικού Κειμένου για δημοσίευση:  10 Μαΐου 2024

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:

Οι φοιτητές θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση studbook [at] di.uoa.gr την εργασία τους ως εξής:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποβολή στο [studbook [at] di.uoa.gr] θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με χρήση λογαριασμού του Τμήματος (student di account: username [at] di.uoa.gr) διαφορετικά δεν θα γίνεται δεκτό.

 1. Υποβολή Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου:
 • Θέμα (Subject) στο e-mail: [Studbook-Submission]
 • Σώμα (Body) στο e-mail: [Όνομα, Επώνυμο, Τύπος Εργασίας, Επιβλέπων, e-mail επικοινωνίας], όπου Τύπος Εργασίας είναι Δ (ή D) για Διπλωματική Εργασία και Π (ή P) για Πτυχιακή Εργασία και Επιβλέπων είναι το Όνομα, Επώνυμο και e-mail επικοινωνίας του επιβλέποντα της εργασίας.
 • Συνημμένο (Attachment): Κείμενο το πολύ 10 σελίδων σε μορφή MS-Word και PDF στα Ελληνικά που θα ακολουθεί τη μορφή μιας τυπικής δημοσίευσης, δηλ.:
 • Τίτλο Εργασίας, Συγγραφείς και e-mails επικοινωνίας, Ίδρυμα (π.χ. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, 15784, Αθήνα, Ελλάς),
 • Περίληψη (5-10 σειρών), Εισαγωγή, Κυρίως Μέρος με περιγραφή της δουλειάς, Συμπεράσματα και Αναφορές. Το όνομα του επιβλέποντος καθηγητή θα αναφέρεται ως υποσημείωση στην πρώτη σελίδα. Στην εισαγωγή θα πρέπει να περιγράφονται με σαφήνεια και συντομία τα ακόλουθα: α) το πρόβλημα που εξετάζει η εργασία και οι βασικοί της στόχοι, β) άλλες συναφείς ερευνητικές προσπάθειες που έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία και, γ) τα πρωτότυπα αποτελέσματα που πιθανόν να έχουν προκύψει από την εργασία.

 

 1. Μορφοποίηση Περιεχομένου Εργασίας:

Για λόγους ομοιομορφίας, όλες οι εργασίες θα πρέπει να γραφούν χρησιμοποιώντας MS Word. Το μέγεθος της γραμματοσειράς να είναι κατά προτίμηση 12 και η εκτύπωση PDF να είναι σε μέγεθος σελίδας Α4. Όσες εργασίες έχουν υποβληθεί με διαφορετικό format δεν θα γίνονται αποδεκτές. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι φοιτητές να ακολουθήσουν τις οδηγίες που βρίσκονται στη διεύθυνση https://www.springer.com/gp/computer-science/lncs/conference-proceedings-guidelines προκειμένου να προετοιμάσουν το κείμενο που θα υποβάλλουν σε MS Word.

Ένα μη εμπορικό πρόγραμμα για μετατροπή από TeX σε MS Word είναι τo: http://latex2rtf.sourceforge.net/

Ένα εμπορικό πρόγραμμα είναι τo: http://www.chikrii.com/products/tex2word/
Υπάρχει και σε δοκιμαστική έκδοση 30 ημερών με κάποιους μικρούς περιορισμούς.

Εικόνες-σχήματα που μπορεί να περιέχονται στην εργασία θα πρέπει να είναι στη μέγιστη δυνατή ανάλυση.

Μπορείτε να δείτε τη γενική μορφοποίηση σε παλαιότερους τόμους εδω https://www.di.uoa.gr/studies/theses

 

 1. Ενημέρωση αποδεκτών-μη αποδεκτών εργασιών:

Οι συγγραφείς των αποδεκτών εργασιών θα ενημερώνονται με e-mail από το λογαριασμό studbook [at] di uoa gr με Subject [Accepted-Submission]. Συνήθως θα υπάρχουν σχόλια από τους κριτές που θα πρέπει να γίνουν σεβαστά πριν η εργασία γίνει οριστικά δεκτή προς δημοσίευση.

Οι αποστολείς των μη αποδεκτών e-mails θα ενημερώνονται με ένα ΜΟΝΟ e-mail με Subject [Rejected-Submission] και με Body πληροφορίες σχετικά με την σωστή υποβολή του περιεχομένου. E-mails που περιέχουν ελλιπή πληροφορία θα ανακατευθύνονται στον αποστολέα με Subject [Missed-Fields-Submission].     

 

Για την Επιτροπή Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Δραστηριοτήτων του Τμήματος, Θ. Θεοχάρης (συντονιστής έκδοσης) με τη βοήθεια της Λήδας Χαλάτση.