ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία- Παράταση προθεσμίας αιτήσεων

 

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 13/5/2024 έως 10/6/2024

Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά κατατίθενται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://pgs.di.uoa.gr/outer/index.php