Σε λειτουργία ο νέος ιστοχώρος του ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία

Τέθηκε σε λειτουργία ο νέος ιστοχώρος του ΔΠΜΣ Γλωσσική Τεχνολογία.

Το  Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Γλωσσική Τεχνολογία (M.Sc. in Language Technology) ιδρύθηκε και λειτουργεί από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου (ΕΚ) «Αθηνά».

Ιστοχώρος: https://www.di.uoa.gr/lt