Υποβολή πτυχ.-διπλ. εργασιών για δημοσίευση στο ετήσιο e-book (20ος τόμος, 2024)

Teaser image
Υποβολή 10σέλιδης εργασίας προς κρίση έως 10 Μαρτίου 2024

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών, συνεχίζει την ετήσια έκδοση με περιλήψεις των καλύτερων διπλωματικών και πτυχιακών εργασιών του Τμήματός μας. Στόχος της έκδοσης είναι η ενθάρρυνση της δημιουργικής προσπάθειας και η προβολή των πρωτότυπων εργασιών των φοιτητών του Τμήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές του Προπτυχιακού ή Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών που έχουν ολοκληρώσει την πτυχιακή ή διπλωματική τους εργασία κατά το διάστημα 01/01/2023 - 31/12/2023.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν 10σέλιδη περιγραφή της εργασίας τους προκειμένου να αποφασιστεί το εάν θα συμπεριληφθεί στην έκδοση. H υποβολή μπορεί να γίνεται και στην Αγγλική γλώσσα.

Το ετήσιο βιβλίο διπλωματικών και πτυχιακών εργασιών δημοσιεύεται σε ηλεκτρονική μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος (https://www.di.uoa.gr/studies/theses).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:

  • Υποβολή 10σέλιδης εργασίας προς κρίση έως: 10 Μαρτίου 2024
  • Ειδοποίηση για αποδοχή ή μη της εργασίας: 10 Απριλίου 2024
  • Υποβολή Τελικού Κειμένου για δημοσίευση:  10 Μαΐου 2024