Ενημέρωση Φοιτητών και Οδηγίες για Ασφαλή Εξεταστική Εαρινού Εξαμήνου 2019-20

Οι εξετάσεις των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου θα διεξαχθούν με ειδικές συνθήκες, προφανώς λόγω της πανδημίας covid-19. Βεβαιώνουμε ότι το Τμήμα έχει πάρει τα κατάλληλα μέτρα προφύλαξης για τους Φοιτητές, τους Συνεργάτες, τους Εργαζόμενους, το Εργαστηριακό, Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ και των αποφάσεων των αρχών του Πανεπιστημίου. Το συνημμένο έγγραφο έχει στόχο να ενημερώσει τους φοιτητές σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης και τις οδηγίες που οφείλουν να τηρήσουν κατά την διάρκεια της εξεταστικής.

Το σύνολο των μαθημάτων του Τμήματος από απόσταση

Κατά τη διάρκεια ισχύος των εκτάκτων μέτρων πρόληψης της διάδοσης του Κορωνοϊού Covid-19, το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που παρέχονται, προσφέρει το σύνολο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου από απόσταση.

H Γραμματεία του Τμήματος παραμένει ανοικτή για επικοινωνία μέσω e-mail και τηλεφώνου.

Το Μουσείο Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών (ΜΠ&Τ)

Το Μουσείο Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών (ΜΠ&Τ) του ΕΚΠΑ ιδρύθηκε το φθινόπωρο του 2019 και βρίσκεται υπό διαμόρφωση.

Το Μουσείο θα στεγάζεται στο υπόγειο του Αναγνωστηρίου του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Πανεπιστημιούπολη, σε έναν χώρο περίπου 140 τ.μ. Θα έχει ανεξάρτητη πρόσβαση στο Μουσείο και 4 χώρους: