Το Μουσείο Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών (ΜΠ&Τ)

Το Μουσείο Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών (ΜΠ&Τ) του ΕΚΠΑ ιδρύθηκε το φθινόπωρο του 2019 και βρίσκεται υπό διαμόρφωση.

Το Μουσείο θα στεγάζεται στο υπόγειο του Αναγνωστηρίου του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Πανεπιστημιούπολη, σε έναν χώρο περίπου 140 τ.μ. Θα έχει ανεξάρτητη πρόσβαση στο Μουσείο και 4 χώρους:

 • Είσοδος - χώρος υποδοχής (βεστιάριο, χώρος πληροφοριών, κ.ά.)
 • Αίθουσα 1 (αίθουσα «ιστορίας»)
 • Αίθουσα 2 (κυρίως χώρος Μουσείου)
 • Αίθουσα 3 (μικρή αποθήκη)

Λειτουργικές και αισθητικές παρεμβάσεις (ψευδοροφή, χρωματισμοί, κ.λπ.) θα γίνουν στον χώρο του Μουσείου ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές για τη λειτουργία του και να αποκτήσει ιδιαίτερη ταυτότητα. Στόχος είναι, μέχρι το τέλος του 2020, το Μουσείο να γίνει:

 • Ένας μόνιμος, σύγχρονος εκθεσιακός χώρος, βασισμένος σε σύγχρονες μουσειολογικές πρακτικές, που θα εισάγει το κοινό δημιουργικά, τόσο μέσω των εκθεμάτων στον χώρο όσο και ψηφιακά, στον κόσμο της Πληροφορικής σκέψης (computational thinking).
 • Ένα living lab (μια κυψέλη δημιουργικότητας) που υιοθετεί μια ανοιχτή μεθοδολογία καινοτομίας όπου μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας συμμετέχουν οριζόντια σε μια διαδικασία καινοτομίας για τη συνδημιουργία εκθεμάτων και έργων.ένα ζωντανό εργαστήριο που υιοθετεί μια ανοιχτή μεθοδολογία καινοτομίας όπου μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας συμμετέχουν οριζόντια σε μια διαδικασία καινοτομίας για τη συνδημιουργία εκθεμάτων και έργων.ένα ζωντανό εργαστήριο που υιοθετεί μια ανοιχτή μεθοδολογία καινοτομίας όπου μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας συμμετέχουν οριζόντια σε μια διαδικασία καινοτομίας για τη συνδημιουργία εκθεμάτων και έργων.a living laboratory that adopts an open innovation methodology where members of the university community participate horizontally in an innovation process to co-create exhibits and works.ένα ζωντανό εργαστήριο που υιοθετεί μια μεθοδολογία ανοιχτής καινοτομίας όπου μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας συμμετέχουν οριζόντια σε μια διαδικασία καινοτομίας για τη συνδημιουργία εκθεμάτων και έργων.

MI&T blueprint

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Μουσείο απευθύνεται:

 • στην κοινότητα του Τμήματος (φοιτητές/τριες, ερευνητές/τριες) και του ΕΚΠΑ
 • σε μελλοντικούς φοιτητές/τριες και στη μαθητική κοινότητα ευρύτερα
 • σε εξειδικευμένους επισκέπτες (π.χ. επαγγελματίες του χώρου της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών)
 • στο ευρύ κοινό

MIandT_interviewees_medley

 

Το ΜΠ&Τ έχει στόχο να αναδείξει:

 • την Ιστορία της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, ως κέντρο διαφύλαξης, έρευνας και προβολής των επιστημονικών αυτών πεδίων
 • την Ιστορία του Τμήματος Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ, και την ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα του Τμήματος σε όλους τους τομείς της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών
 • την εξελικτική πορεία της Πληροφορικής ως επιστήμη και τη σημασία της στις διάφορες πτυχές της ζωής μας.

MI&T MI&T

 

Εκδηλώσεις του ΜΠ&Τ