Το έργο CHESS στη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ψηφιακό πολιτισμό

30/09/2014
The CHESS project at the Acropolis Museum

The European Commission's strategic initiatives in shaping Europe’s digital future include instruments for funding digital cultural heritage. The CHESS Project, an EU-funded FP7 R&D project that ran from 2011 to 2014 features on the EC's Digital cultural heritage page.