Επιτυχής ολοκλήρωση για το έργο Η2020 EMOTIVE

16/12/2019
EMOTIVE user at the Athens Agora

Μια ομάδα καθηγητών, έμπειρων ερευνητριών/τών και φοιτητριών/φοιτητών από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών εργάστηκε για τρία χρόνια στο έργο EMOTIVE, ως συνεργαζόμενα μέλη του Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης «ΑΘΗΝΑ».

H τελική δημόσια εκδήλωση του έργου EMOTIVE πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2019 στο Hunterian Museum του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης. Το EMOTIVE καλωσόρισε πάνω από 100 επαγγελματίες και ερευνητές σε διεπιστημονικούς τομείς όπως την ψηφιακή κληρονομιά, τη μουσειολογία και πολιτιστική ερμηνεία, το σχεδιασμό της εμπειρίας των χρηστών, την επιμέλεια, τις ψηφιακές εφαρμογές, τις τεχνολογίες εμβύθισης κ.ά. Δείτε το https://emotiveproject.eu για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φάσμα των εμπειριών EMOTIVE και των πρωτοτύπων που δημιουργήθηκαν για δύο πολιτιστικούς χώρους, το Çatalhöyük και το Antonine Wall display του The Hunterian Museum.

https://emotiveproject.eu