Βραβείο καλύτερης Πτυχιακής εργασίας από την ERICSSON

01/09/1999
best thesis grahic

ERICSSON Award of Excellence in Telecommunications", ERICSSON HELLAS, BSc Thesis Award:

G. Xydas: “Development of a rule-based Text-to-Speech System for the Greek Language”, 1999

Advisor: G. Kouroupetroglou