Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας

ΦΕΚ Ίδρυσης

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου εστιάζονται στην περιοχή των Φωνητικών Διεπαφών Χρήστη (Voice User Interfaces) και της Προσβασιμότητας σε συστήματα Πληροφορικής (Computer Accessibility), σαν μέρος του γενικότερου τομέα της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή (Human-Computer Interaction), ειδικότερα δε σε:

 • Τεχνολογίες Πρόσβασης,
 • Συστήματα Ομιλίας για Επικοινωνία Ανθρώπου Μηχανής,
 • Ευχρηστία,
 • VoiceWeb,
 • Voice Agents,
 • Επεξεργασία Φωνής: Ανάλυση και Σύνθεση Ομιλίας και Τραγουδιού,
 • Συστήματα και Βοηθήματα Διαπροσωπικής Επικοινωνίας,
 • Πληροφοριακά Συστήματα/Υπηρεσίες και Υποστηρικτικές Τεχνολογίες για 'Ατομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) και Ηλικιωμένους,
 • Μουσική Πληροφορική: Ανάλυση Τραγουδιστικής Φωνής, Εικονικά Μουσικά Όργανα, Σύνθεση και Ανάλυση Βυζαντινής Ψαλμωδίας,
 • Διεπαφές Χρήστη Βασισμένες στις Χειρονομίες,
 • Πληροφοριακά Συστήματα για Αλληλεπιδραστική Μάθηση,
 • Προσβασιμότητα κειμένων (βιβλίων, εγγράφων, περιοδικών, εφημερίδων) και
 • Προσβασιμότητα Μαθηματικών εκφράσεων.
EUROPEAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS logo
Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών (Academia Scientiarium et Artium Europaea) συνεδρίασε στις 21-5-2021 και εξέλεξε τον Καθηγητή Γεώργιο Κουρουπέτρογλου Τακτικό Μέλος στην Τάξη των Τεχνικών & Περιβαλλοντικών Επιστημών. 

 Ο Καθηγητής Γεώργιος Κουρουπέτρογλου είναι Πρόεδρος του Τμήματος…
2020_InSIDE_Erasmusplus
Το έργο InSIDE στοχεύει στην ανάπτυξη προσβάσιμης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για φοιτητές με οπτική, ακουστική και κινητική αναπηρία. Στο InSIDE συμμετέχουν 14 Πανεπιστήμια από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Από την Ελλάδα συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο…
AUTH logo
Prof. G. Kouroupetroglou for his work to support students with disabilities and as the founder of the Accessibility Unit of the National and Kapodistrian University of Athens, 2009.
best thesis grahic
ERICSSON Award of Excellence in Telecommunications", ERICSSON HELLAS, BSc Thesis Award: G. Xydas: “Development of a rule-based Text-to-Speech System for the Greek Language”, 1999 Advisor: G. Kouroupetroglou