Βραβείο από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης