Ενσώματη διάδραση για την εκμάθηση χορού

31/12/2018
WhoLoDance

Το WhoLoDance στοχεύει τόσο στην έρευνα όσο και στην καινοτομία των σύγχρονων μαθησιακών θεωριών της ενσώματης γνώσης και της εκπαίδευσης χορού, με βάση τις εξελίξεις στη νευροεπιστήμη, τις παιδαγωγικές και μαθησιακές θεωρίες, την εκπαιδευτική ψυχολογία σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες στην τεχνητή νοημοσύνη και τη διαχείριση γνώσεων.

Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου H2020 WhoLoDance.

΅Ερευνητές/τριες: Dr. K. El Raheb, Prof. Y. Ioannidis, Dr. A. Katifori

http://www.wholodance.eu/